روز جهانی پاپکرن
خوردن پاپ‌‌کورن تنها برای علاقه‌مندان پروپاقرص سینما رنج آور نیست، بلکه برای تبلیغ کنندگان قبل فیلم هم تبعات خوبی بجا نخواهد گذاشت زیرا براساس یک پژوهش در دانشگاه کلن آلمان جویدن پاپ کورن می‌تواند ما را نسبت به تبلیغاتی که قبل از فیلم می‌بینیم مقاوم سازد و آنها را بی‌اثر کند.

متخصصین برندینگ و مارکتینگ همیشه سعی می‌کنند در اولین برخورد مخاطب با یک برند جدید به گونه‌ای تاثیرگذاری کنند که اسم این برند و تلفظ آن بوسیله حرکت لب‌ها و زبان بطور خودکار در ذهن شبیه‌سازی و تکرار شود. به گونه‌ای که پس از رویارویی دوباره با این نام، زبان ما بصورت ناخود آگاه و نیمه هشیار تلفظ آن برند را تکرار کند.

برای این آزمایش، محققان یک گروه ۹۶ نفری را برای تماشای فیلمی که قبل از آن یک تبلیغ ناآشنا پخش می‌شد به سینما دعوت کردند. نیمی از شرکت کنندگان پاپ کورن رایگاه دریافت کردند، و بقیه یک قند کوچک که خیلی سریع در دهان آب می‌شد.

یک هفته پس از این تجربه فیلم دیدن، از افراد خواسته شد تا در مورد تبلیغ پخش شده قبل از شروع فیلم صحبت کنند و کسانی که بتوانند اطلاعات خوبی از آن بدهند می‌توانند جایزه دریافت کنند. و خب افرادی که حبه قند دریافت کرده بودند نسبت به افرادی که پاپ کورن می‌خوردند، جزئیات و اطلاعات بیشتری در مورد آن تبلیغ داشتند.

نتیجه این آزمایش نشان داد که تبلیغات بروی افرادی که دهانشان در حال جویدن پاپ‌ کورن بود هیچ تاثیری نگذاشته بود، درحالیکه در بقیه شرکت‌کنندگان واکنش‌های روانشناسی مثبتی در مواجه شدن با محصولی که تبلیغ شده بود،‌ وجود داشت.

براین اساس یکی از پژوهشگران گفت که ” خوردن پاپ کردن باعث مقاوم شدن افراد نسبت به تاثیرات تبلیغات خواهد شد” و البته امیدواریم این نتایج به تجاری شدن بیشتر سینماها کمک نکند. طوری که ما از خرید خوراکی‌های خوشمزه‌ای که می‌توان قبل از فیلم خرید منع شویم! البته باید توجه داشت که سینما به خیلی از محصولات کمک کرده تا در لایف‌استایل مردم قرار بگیرند، مثل کوکاکولا، قهوه، آبجو و حتی سیگار.

منبع: آژانس جورچین

مطالب مرتبط