پروژه

قنادی یزدی‌ها

خدمات

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

کارفرما: قنادی یزدی ها

تاریخ شروع همکاری: زمستان ۱۴۰۰

آدرس صفحه: اینستاگرام

قنادی یزدی‌ها

قنادی یزدی‌ها به عنوان یکی از قدیمی‌ترین قنادی‌های مشهد در سال ۱۳۷۰ افتتاح شد و در تمام این سال ها تلاش کرد با توسعه خدمات خود رضایت دائمی همراهان خود را کسب کند.

استوری

کاورهایلایت‌ها

Highlight۳
Highlight۴
Highlight
Highlight۲

پست ها

post1
post3
post7