پروژه

دیجیکالا

خدمات

تولید محتوا

مشتر:   دیجیکالا

تاریخ:  دی ۱۴۰۱

  • پست روز برنامه نویس:

  تولید پست موشن ۳D به مناسبت روز برنامه نویس در آژانس دیجیتال مارکتینگ جورچین.